Motywowanie zespolu projektowego: elementy teorii i praktyki na przykładzie zespolu projektowego w globalnej organizacji produkcyjno – handlowej.

Wstęp

Rozdzial 1.
Podstawy zarządzania projektami

1.1 Rozwój zarządzania projektami
1.2 Pojecie projektu, jego atrybuty i typologia
1.3 Cykl zycia projektu , parametry i procesy zarządzania projektem
1.4 Uczestnicy projektu i ich role


Rozdzial 2.
Zespól projektowy – tworzenie i doskonalenie

2.1 Rekrutacja i organizowanie zespolu projektoweg
2.2 Efektywność i doskonalenie zespolu projektowego
2.3 Rola, zadania i umiejetnosci kierownika projektu
2.4 Style kierowania


Rozdzial 3.
Motywowanie w zespole projektowym

3.1 Źródła motywacji do pracy zespolu
3.2 Narzedzia stosowane w motywowaniu czlonków zespolu projektowego
3.3 Ocena zaangazowania pracownika w projekt


Rozdzial 4.
Analiza i ocena systemu motywacji zespolu projektowego w badanej organizacji

4.1 Charakterystyka działalności firmy
4.2 Podmiot, cel i metoda badan
4.3 Prezentacja wyników badan
4.4 Podsumowanie wyników badan – ocena systemu motywacyjnego


Zakończenie
Literatura cytowana
Źródła internetowe
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów
Zalaczniki


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>