Motywujaca funkcja działalności pozaprodukcyjnej zakladu pracy.


Wstęp………. 5

Rozdzial I
Działalność pozaprodukcyjna zakladu pracy

1. Działalność pozaprodukcyjna zakladu pracy. Historia i czasy wspólczesne………. 6
2. Funkcje i zadania zakladu pracy w zakresię dzialan kulturalno – oswiatowej i opieki zdrowotnej ……….11
3. Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych ……….13


Rozdzial II
Motywacja i motywowanie w zakładzie pracy

1. Pojecie motywacji 15
2. Pojecie motywacji w aspekcie procesów kierowania produkcja………. 36
3. Sposoby motywowania pracowników w zakladach pracy ……….41
4. Placowe i pozaplacowe formy motywowania………. 45


Rozdzial III
Metodologiczne podstawy pracy

1. Przedmiot i cel badan ……….58
2. Problemy i hipotezy badawcze………. 60
3. Zmienne i ich wskazniki……….63
4. Metody, techniki i narzedzia badawcze………. 71
5. Organizacja i teren badan……….76


Zakończenie, wnioski i postulaty ……….92

Rysunki ……….95
Diagramy………. 95
Bibliografia ……….96


 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>