Możliwościi ograniczenia dotyczace zadan wykonywanych w Areszcie Sledczym Myslowice przez funkcjonariuszyWstęp………… 3

Rozdzial I
Zadania realizowane przez funkcjonariuszy w kontekscie instytucji dla skazanych na podstawie literatury przedmiotu

1.1 Historia polskiego wieziennictwa na tle wieziennictwa na swiecie …………5
1.2 Wiezienie jako instytucja resocjalizacyjna. Przeslanki formalno-prawne i struktura organizacyjna………… 10
1.3 Możliwościi ograniczenia funkcjonariuszy wieziennictwa w wykonywaniu …………31


Rozdzial II
Metodologiczne podstawy naukowe badan wlasnych

2.1 Przedmiot, cele i typ badan …………40
2.2 Problemy badawcze………… 42
2.3 Teren i próba badawcza …………44
2.4 Metoda i techniki oraz narzedzia badawcze …………46
2.5 Etapy i organizacja badan wlasnych …………48


Rozdzial III
Możliwościi ograniczenia w wykonywaniu zadan badanych pracowników służby wieziennej …………50

Zakończenie………… 62
Bibliografia
Aneksy


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>