Możliwościrozwoju rolnictwa ekologicznego w powiecie XYZ.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.Wstęp ………..4

Cel i zakres pracy
Rozdzial 1
Przeglad literatury……….. 6

3.1 Rys historyczny
3.1.1 Historia rolnictwa ekologicznego w krajach UE
3.1.2 Historia rolnictwa ekologicznego w Polsce
3.2 systemy uprawy w rolnictwie
3.3 Metody gospodarowania w rolnictwie ekologicznym
3.4 Zasady gospodarowania w rolnictwie ekologicznym
3.5 Certyfikowanie w rolnictwie ekologicznym
3.6 oplacalnosc ekonomiczna produkcji ekologicznej
3.7 Kondycja krajowego i unijnego rolnictwa ekologicznego
3.8 Wsparcie rolnictwa ekologicznego

Rozdzial 2
Material i metody……….. 28

4.1 Charakterystyka ankietowanych

Rozdzial 3
Warunki badan ………..32

5.1 Uwarunkowania przyrodnicze
5.2 Warunki klimatyczne
5.3 Warunki glebowe

Rozdzial 4
Wyniki badan ……….. 34

6.1 Struktura obszarowa gospodarstw i struktura uzytków rolnych
6.2 Stan wlasnosci gruntów ornych
6.3 Warunki gospodarowania
6.4 Kierunki produkcji rolniczej
6.5 Struktura zasiewów
6.6 Stosowanie materialu rozmnozeniowego
6.7 Poziom nawozenia
6.7.1 Stosowanie nawozów naturalnych
6.7.2 Stosowanie nawozów organicznych
6.8 Ochrona roslin
6.9 Źródła dochodu w gospodarstwie
6.10 Mechanizacja gospodarstw
6.11 Struktura produkcji zwierzecej
6.12 Certyfikowanie gospodarstw
6.13 Korzystanie z porad odr

Dyskusja ………..56
Wnioski


Spis literatury
Spis rysunków
Spis tabel
Aneks
Tresc ankiety
StreszczenieWyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)