Możliwościturystyczno – rekreacyjne w Polsce w kreowaniu prozdrowotnych form wypoczynku.Wstęp………..4

Rozdzial I.
Turystyka i rekreacja jako zjawisko społeczne.

1.1. Definiowanie turystyki i rekreacji oraz pojęćz nimi zwiazanych………..7
1.2. Potrzeby i cele turystyki a funkcje rekreacji………..10
1.3. Rekreacyjno – zdrowotne formy wypoczynku w odniesieniu do turystyki………..13


Rozdzial II.
Turystyka uzdrowiskowa w polsce jako prozdrowotna forma wypoczynku.

2.1. Charakterystyka uzdrowisk w Polsce………..18
2.1.1. Podstawowe pojecia, definicje i klasyfikacja dotyczaca uzdrowisk………..18
2.1.2. Przestrzenne rozmieszczenie uzdrowisk na terenie Polski………..24
2.2. Rodzaje usług w uzdrowiskach oraz ich specyfikacja………..30


Rozdzial III.
Wybrane uzdrowiska Polski.

3.1. Kolobrzeg ‚Perla Baltyku’………..41
3.2. Goldap ‚Najmlodsze o najczystszym powietrzu’………..48
3.3. Krynica Zdrój ‚Perla uzdrowisk’………..52


Zakończenie………..62
Bibliografia………..65
Spis tabel………..68
Spis rysunków………..68


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>