Możliwościwykorzystania biogazu w gospodarce.


Wstęp………. 2

1.1 Definicja biogazu i jego wlasciwosci ………. 2
1.2 Surowce do produkcji biogazu ………. 5
1.3 Źródła pozyskiwania biogazu ………. 7
1.4 Proces produkcji biogazu ……….13

Rozdzial I.
Pozytywne i negatywne aspekty produkcji biogazu

2.1 Produkcja energii odnawialnej ………. 17
2.2 Ograniczenie emisji metanu ………. 19
2.3 Zmniejszenie efektu cieplarnianego ……….21
2.4 Ryzyko skazenia srodowiska substancjami toksycznymi ………. 25

Rozdzial II.
Ekonomiczne aspekty biogazu

3.1 Finansowanie biogazowni ……….29
3.1.1 Mechanizmy wsparcia dla produkcji i wykorzystania biogazu w rolnictwie oraz regulacje prawne ……….31
3.2 Okreslenie nakladu inwestycyjnego biogazowni ………. 33
3.3 Biogazownie – analiza porównawcza efektywnosci funkcjonowania ………. 35

Rozdzial III.
Przyklady wykorzystania biogazu

4.1 Zagospodarowanie biogazu w oczyszczalni scieków ………. 39
4.2 Wykorzystanie biogazu jako paliwa do silników trakcyjnych pojazdów ……….42
4.3 Wykorzystanie biogazu do celów energetycznych ………. 43
4.4 Zasilanie biogazem tlokowych silników spalinowych ………. 45
4.5 Zasilanie biogazem turbin gazowych………. 47
4.6 Produkcja energii cieplnej i elektrycznej w jednostkach skojarzonych ………. 50
4.7 Wykorzystanie biogazu z wysypisk smieci ……….55

Rozdzial IV.
Stan i perspektywy rozwoju biogazu ……….59

Podsumowanie ……….61
Bibliografia ………. 64
Spis tabel ………. 66
Spis rycin ………. 67

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>