Możliwościzagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego zbiornika wodnego XYZ

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp……….3

Rzodzial 1.
Sztuczny zbiornik wodny na rzece XYZ

2.1. Polozenie geograficzne i warunki naturalne ……….5
2.2. Historia budowy zbiornika i jego wykorzystanie .8


Rzodzial 2.
Obecna sytuacja zalewu XYZ

3.1. Infrastruktura ……….10
3.2. Wykorzystanie ……….12
3.3. Zanieczyszczenie srodowiska ……….14


Rzodzial 3.
Wykorzystanie potencjalu zbiornika i przyleglych terenów

4.1. Sporty plazowe i wodne ……….16
4.2. Spektakle na wodzie ……….21
4.3. Sciezki rekreacyjne ……….25
4.4. Zagospodarowanie obszarów lesnych ……….28
4.5. Organizacja imprez masowych i grupowych ……….33
4.6. Organizacja kapieliska ……….36


Rzodzial 4.
Sposób realizacji

5.1. Oczyszczanie zbiornika i przyleglego terenu ……….43
5.2. Organizacja potrzebnej infrastruktury i transportu………. 44
5.3. Organizacja bezpieczenstwa nad zalewem ……….45


Podsumowanie ……….47
Bibliografia ……….48
Netografia ……….50
Spis rysunków ……….52
Streszczenie ……….53
Summary ……….54


Aby pobrać materiał, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 75550

Wpisz otrzymany kod:

Koszt 5 PLN netto (6,15 PLN z VAT)