Możliwościzagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego zbiornika wodnego XYZ


Wstęp……….3

Rzodzial 1.
Sztuczny zbiornik wodny na rzece XYZ

2.1. Polozenie geograficzne i warunki naturalne ……….5
2.2. Historia budowy zbiornika i jego wykorzystanie .8


Rzodzial 2.
Obecna sytuacja zalewu XYZ

3.1. Infrastruktura ……….10
3.2. Wykorzystanie ……….12
3.3. Zanieczyszczenie srodowiska ……….14


Rzodzial 3.
Wykorzystanie potencjalu zbiornika i przyleglych terenów

4.1. Sporty plazowe i wodne ……….16
4.2. Spektakle na wodzie ……….21
4.3. Sciezki rekreacyjne ……….25
4.4. Zagospodarowanie obszarów lesnych ……….28
4.5. Organizacja imprez masowych i grupowych ……….33
4.6. Organizacja kapieliska ……….36


Rzodzial 4.
Sposób realizacji

5.1. Oczyszczanie zbiornika i przyleglego terenu ……….43
5.2. Organizacja potrzebnej infrastruktury i transportu………. 44
5.3. Organizacja bezpieczenstwa nad zalewem ……….45


Podsumowanie ……….47
Bibliografia ……….48
Netografia ……….50
Spis rysunków ……….52
Streszczenie ……….53
Summary ……….54

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>