Nadzór nad Samorzadem Terytorialnym sprawowany przez Regionalna Izbe Obrachunkowa.


Wykaz stosowanych skrótów………5
Wstęp………6

Rozdzial I
Geneza samorządu terytorialnego po zmianie ustrojowej państwa

1.1. Istota samorządu terytorialnego ……… 8
1.2. Samorzad terytorialny po 1990 roku………9
1.3. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego………12
1.3.1. Jednostki samorządu terytorialnego………14
1.3.2. Gmina………15
1.3.3. Powiat………16
1.3.4. Województwo ………16

Rozdzial II
Ogólna charakterystyka nadzoru, kontroli i kierownictwa.

2.1. Pojecie kontroli………18
2.1.2.Zakres kontroli………19
2.2. Pojecie nadzoru………22
2.2.1. Istota nadzoru………22
2.2.2. Funkcje nadzoru………24
2.2.3. Środki nadzoru………26
2.3. Nadzór a kontrola………27
2.4. Kierownictwo………28
2.5. Europejska Karta Samorzadu Terytorialnego ( Lokalnego )………30
2.6. Samorzad terytorialny a nadzór………31

Rozdzial III
Zakres nadzoru nad samorzadem terytorialnym.

3.1. Nadzór a samodzielnosc prawna jednostek samorządu terytorialnego ………34
3.2. Organy sprawujace nadzór nad samorzadem terytorialnym………36
3.2.1. Sejm………38
3.2.2. Prezes Rady Ministrów………38
3.2.3. Wojewoda………39
3.2.4. Regionalna Izba Obrachunkowa………40
3.2.5. Najwyzszy Sad Administracyjny………41
3.2.6. Najwyzsza Izba Kontroli………41
3.2.7. Samorzadowe Kolegium Odwolawcze………41

Rozdzial IV
Regionalna izba obrachunkowa.

4.1. Status prawny RIO ………43
4.1.2. Organizacja i zadania regionalnych izb obrachunkowych………45
4.1.3. Rodzaje uchwal objetych nadzorem ………47
4.1.4. Organy nadzorujace RIO………50

Rozdzial V
Postepowanie przed Regionalna Izba Obrachunkowa po doreczeniu izbie uchwaly lub zarzadzenia organu jednostki samorządu terytorialnego.

5.1. Czynnosci poprzedzajace wszczecie postępowania nadzorczego………51
5.2. Postepowanie nadzorcze ………52
5.3. Postepowanie w sprawie stwierdzenia niewaznosci uchwaly budżetowej lub zarzadzenia………53
5.4. Rozstrzygniecie nadzorcze………54
5.5. Elementy rozstrzygniecia nadzorczego………56
5.6. Sadowa kontrola rozstrzygniec nadzorczych………57

Zakończenie………59
Bibliografia………61

 
Promocja 50 % !!! 2,46 zł zamiast 4,96 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % !!! 2,46 zł zamiast 4,96 zł Promocja do końca miesiąca

ZOBACZ WSZYSTKIE Z PODANEJ KATEGORII

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Regulamin strony