Nanokompozyty elastomerowe napełnione zmodyfikowanym popiołem z łusek ryżowych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 lutego 2020 Off Przez administrator

1. Wstęp……….. 4

2. Przegląd literaturowy

2.1. Czym jest guma?……….. 6
2.1.1. Budowa chemiczna ……….. 7
2.1.2. Składniki mieszanki gumowej……….. 9
2.2. Kauczuk butadienowo-styrenowy ……….. 11
2.3. Napełniacze i ich wpływ……….. 12
2.3.1. Krzemionki ……….. 13
2.4. Modyfikacja napełniacza……….. 15
2.4.1. Metody modyfikacji……….. 16


3. Część doświadczalna

3.1. Cel pracy ……….. 18
3.2. Obiekt badań……….. 18
3.2.1. Napełniacz ……….. 18
3.2.2. Modyfikatory ……….. 18
3.3. Skład mieszanin i mieszanki……….. 19
3.3.1. Mieszaniny do modyfikacji ……….. 19
3.3.2. Skład mieszanki kauczukowej ……….. 20
3.4. Metodyka pracy……….. 20
3.4.1. Modyfikacja napełniacza……….. 20
3.4.2. Oznaczenie swobodnej energii powierzchni……….. 21
3.4.3. Sporządzenie mieszanek kauczukowych……….. 22
3.4.4. Oznaczenie kinetyki wulkanizacji mieszanek kauczukowych……….. 22
3.4.5. Wulkanizacja mieszanek kauczukowych ……….. 23
3.4.6. Wyznaczenie gęstości sieci za pomocą pęcznienia równowagowego……….. 23
3.4.7. Badanie dyspersji napełniacza w wulkanizacie ……….. 24
3.4.8. Właściwości mechaniczne wulkanizatów ……….. 25
3.4.9. Twardość wulkanizatu ………26


4. Wyniki badań

4.1. Swobodna energia powierzchniowa ……….. 26
4.2. Oznaczenie kinetyki wulkanizacji ……….. 27
4.3. Wyznaczenie gęstości sieci za pomocą pęcznienia równowagowego ……….. 28
4.4. Badanie dyspersji napełniacza w mieszance gumowej ……….. 28
4.5. Właściwości mechaniczne wulkanizatów……….. 29
4.6. Histereza ……….. 31
4.7. Twardość wulkanizatu ……….. 32


Wnioski……….. 32

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie