Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do gospodarki Tajlandii po kryzysie w 2007-2008 roku Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 lutego 2020 Off Przez administrator


Wstęp………..4

Rozdział 1
Istota i znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w gospodarce światowej……….. 7

1.1. Pojęcie zagranicznych inwestycji bezpośrednich ………..8
1.2. Korzyści i zagrożenia zagranicznych inwestycji dla kraju napływu ………..13
1.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Azji Południowo – Wschodniej……….. 19


Rozdział 2
Kierunki rozwoju gospodarki Tajlandii

2.1. Tajlandia – struktura gospodarcza ………..23
2.2. Wielkość i dynamika PKB Tajlandii ………..25
2.3. Struktura PKB Tajlandii……….. 30
2.4. Handel zagraniczny Tajlandii ………..34


Rozdział 3
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce Tajlandii

3.1. Wielkość i dynamika napływu ZIB do Tajlandii ………..39
3.2. Formy napływu kapitału zagranicznego do Tajlandii ………..47
3.3. Kraj pochodzenia inwestycji napływających do gospodarki Tajlandii……….. 50
3.4. Struktura branżowa zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Tajlandii……….. 52


Zakończenie ………..56
Bibliografia ………..59
Spis tabel……….. 62
Spis wykresów……….. 64

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie