Narkomania jako skutek trudnosci wychowawczych w rodzinie.


Wstęp…………… 3

Rozdzial 1.
Trudnosci wychowawcze w świetle literatury

1.1. Trudnosci wychowawcze- pojecie…………… 5
1.2. Rodzaje trudnosci wychowawczych i ich manifestacje…………… 8
1.3. Przyczyny trudnosci wychowawczych…………… 11


Rozdzial 2.
Rodzina jako środowisko wychowawcze

2.1. Rodzina i jej funkcje społeczne…………… 15
2.2. Wpływ postaw w rodzicielskich na zachowanie dzieci…………… 19
2.3. Dysfunkcja i patologie rodziny…………… 22


Rozdzial 3.
Zjawisko narkomanii

3.1. Pojecie narkomani…………… 26
3.2. Przyczyny i skutki siegania młodych ludzi po narkotyki…………… 30
3.3. Zadania rodziny i szkoly w zapobieganiu narkomanii…………… 33


Rozdzial 4.
Metodologiczne podstawy badan

4.1. Przedmiot, cel i typ badan…………… 38
4.2. Problemy badawcze i hipotezy…………… 40
4.3. Zmienne i ich wskazniki…………… 43
4.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze…………… 45
4.5. Charakterystyka terenu i przebieg badan…………… 47
Zjawisko narkomanii wśród młodzieży gimnazjalnej- opis i interpretacja wyników badan wlasnych…. 50
Wnioski z badan……… 66


Wykaz zródel i literatury…………… 69
Aneks…………… 72
Wykaz wykresów…………… 79
Wykaz tabel…………… 80


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>