Narkomania wśród młodzieży szkól gimnazjalnych (na przykładzie badan w XYZ)


Wstęp

Rozdzial I
Zjawisko narkomanii w świetle literatury

1. Geneza i pojecie narkomanii
2. Istota uzaleznienia od narkotyków
3. Fazy zazywania substancji narkotykowych
4. Charakterystyka wybranych substancji psychoaktywnych
5. Narkomania jako zjawisko społeczne
6. Przyczyny narkomanii
7. Programy profilaktyczne dla szkól


Rozdzial II
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

1. Problemy i hipotezy robocze
2. Metody, techniki i narzedzia badawcze
3. Teren badan


Rozdzial III
Program profilaktyczny dotyczacy zjawiska narkomanii realizowany w gimnazjum w XYZ

1. Populacja badawcza i ich srodowisko
2. Dostepnosci do narkotyków w opinii badanych
3. Przyczyny i motywy siegania po narkotyki
4. Udział w profilaktyce i jej efektywnosc


Podsumowanie i wnioski dla praktyki pedagogicznej
Bibliografia
Spis tabel
Aneks

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>