Nauczyciel wychowania fizycznego a rozwój fizyczny dzieci i mlodziezy

 


Wstęp ……….3

Rozdzial I
Podstawy teoretyczne badan w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Charakterystyka rozwoju dzieci i młodzieży ………. 5
1.2. Postawy dzieci i młodzieży wobec aktywnosci fizycznej.
1.3. Rola wychowania fizycznego w rozwoju dzieci i młodzieży ………. 22
1.4. Miejsce i rola nauczyciela wychowania fizycznego w wychowaniu mlodego pokolenia ………. 29


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan. Problemy i hipotezy badawcze ………. 40
2.2. Zmienne i wskazniki ………. 44
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze ………. 46
2.4. Teren i organizacja badan wlasnych. Charakterystyka badanej grupy ………. 52
2.5. Wstępna ocena zebranego materialu badawczego ………. 54


Rozdzial III
Analiza wyników badan.

3.1. Wlasciwosci społeczne badanej grupy ………. 55
3.2. Opinie badanych o lekcji i nauczycielu wychowania fizycznego ………. 63
3.3. Motywacje uczniów do podnoszenia poziomu sprawnosci fizycznej ………. 85
3.4. Sprawnosc fizyczna a formy aktywnosci ruchowej uczniów ……….
3.5. Uwarunkowania psychiczne uczestnictwa uczniów w zajeciach wychowania fizycznego ………. 96
3.6. Samoocena uczniowska wpływu aktywnosci ruchowej na kondycje fizyczna………..103
3.7. Wykorzystanie sprawnosci i umiejetnosci ruchowych zdobytych na lekcjach wychowania fizycznego w życiu codziennym ………. 106
3.8. Motywy aktywnosci i oczekiwania uczniów wobec lekcji wychowania fizycznego ………. 108


Zakończenie. wnioski ………. 116
Streszczenie ………. 117
Bibliografia ………. 118
Aneks ………. 121


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>