Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna młodzieży w Szkole Ponadgimnazjalnej 4.28/5 (29)

Wstęp………7

Rozdział 1
Przegląd literatury
1.1. Definicja zdrowia, czynniki wpływające na zdrowie ………10
1.2. Rola aktywności fizycznej w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu ………13
1.3. Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w świetle badań ………17

Rozdział 2
Metodologia badań własnych
2.1. Cel pracy i pytania badawcze……… 22
2.2. Metody badawcze ………22
2.3. Materiał badań ………24

Rozdział 3
Analiza wyników badań własnych
3.1. Budowa somatyczna badanych……… 25
3.2. Aktywność fizyczna badanych……… 26
3.3. Nawyki żywieniowe badanych ………31

Podsumowanie i wnioski……… 36
Bibliografia……… 37
Spis tabel ………40
Aneks ………41
Streszczenie……… 44

Oceń