Negocjacje w polityce na przykładzie procesu akcesyjnego Polska – Unia Europejska

Wstęp

Rozdział I
Rola negocjacji w stosunkach międzynarodowych
      1.1 Pojęcie negocjacji
1.2 Etapy procesu negocjacyjnego
1.3 Negocjacje jako dyplomatyczny środek rozwiązywania sporów w polityce
1.4 Specyfika negocjacji akcesyjnych

Rozdział II
Negocjacje Polski z Unią Europejską
      2.1 Przygotowania do procesu przedakcesyjnego
2.2 Przebieg negocjacji członkowskich w Polsce
2.3 Traktat ateński jako finał negocjacji między Polską a Unią Europejską

Rozdział III
Ocena przebiegu i wyników negocjacji akcesyjnych
      3.1 Skuteczność przebiegu negocjacji w ocenie opinii publicznej.
3.2 Analiza poziomu zaufania społeczeństwa do polskich negocjatorów
3.3 Pozytywne i negatywne skutki zakończonych negocjacji

Zakończenie
Bibliografia

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca