Negocjacje w służbie zdrowia

Wstęp

Rozdział 1
Charakterystyka negocjacji
      1.1.Pojęcie i przyczyny negocjacji
1.2.Style negocjacji
1.3.Sposób prowadzenia negocjacji
1.4.Cechy negocjatora
1.5.Etapy negocjacji
1.5.1.Przygotowanie , ustalenie reguł postępowania .
1.5.2. Sterowanie przebiegiem negocjacji
1.5.3.Zakończenie negocjacji, perspektywy na przyszłość
1.6.Warunki udanych negocjacji
1.7.Manipulacje i chwyty w negocjowaniu
1.8.Trudny partner
1.9.Zasady poprawnego komunikowania się w trakcie negocjacji

Rozdział 2.
Przeobrażenia w służbie zdrowia.
      2.1.Historia powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych
2.1.1.Polskie Kasy Chorych okresu międzywojennego
2.1.2.Projekty reform systemu ochrony zdrowia w latach 90-tych
2.1.3.Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia
2.2.Podstawy tworzenia rynku świadczeń zdrowotnych
2.3.Elementy rynku świadczeń zdrowotnych
2.4.Zasady funkcjonowania rynku świadczeń zdrowotnych
2.4.1.Instytucje i finansowanie
2.4.2.Publiczny sektor ochrony zdrowia w warunkach gospodarki rynkowej

Rozdział 3.
Specyfika negocjacji w służbie zdrowia
      3.1. Kontraktowanie usług medycznych
3.1.1.System finansowania świadczeń zdrowotnych.
3.2.Mechanizmy płatności za usługi zdrowotne
3.2.1.Zalety i wady mechanizmu opłat
3.3.Procedura przetargowa-konkurs ofert.
3.3.1. System procedur zabiegowych
3.3.2.Ocena efektywności nowego systemu finansowania
3.4. Skutki ekonomiczne dla świadczeniodawców
3.5.Kontraktowanie usług medycznych na 2003r.

Zakończenie
Bibliografia
Spis tablic
Spis rysunków
Załączniki