Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus – marionetkowy cesarz.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp ………2

Rozdzial I
Czas wpływów Agryppiny Mlodszej

Rodzice – wybuchowa mieszanka genów ……… 5
Matczyne ambicje ………8
Historia Agryppiny ………10

Rozdzial II
‚Najlepsza z matek’ traci wpływy

Mlody wladca usamodzielnia się ………15
Cesarz ponownie pod pantoflem ………20

Rozdzial III
Nowi doradcy

Krew i igrzyska ………23
Najokrutniejsza ze zbrodni Nerona ………24

Rozdzial IV
Wielki pozar Rzymu

Powody pozaru ………28
Przesladowania chrzescijan i ich zasieg ………30

Rozdzial V
Ku upadkowi

Rebelie i spiski ……… 33
Poczatek konca ………35
Czy Neron naprawde byl tyranem? ………38

Zakończenie ………42
Bibliografia ………45


Aby pobrać materiał, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 75550

Wpisz otrzymany kod:

Koszt 5 PLN netto (6,15 PLN z VAT)