Neuronowa identyfikacja obrazów ultrasonograficznych w wybranych zagadnieniach inzynierii rolniczej program w C 4.16/5 (25)

25 października 2015 0 Przez administrator


1. Wstęp……… 9
2. Historia i etapy rozwoju …….. 10
3. Biologiczne inspiracje …….. 13
4. Topologie sieci neuronowych…….. 17

4.1. Sieci neuronowe liniowe …….. 18
4.2. Sieci neuronowe nieliniowe …….. 18
Perceptron wielowarstwowy typu MLP …….. 18
Sieci o radialnych funkcjach bazowych RBF…….. 19
Sieci regresyjne typu PNN …….. 20
Sieci Kohonena …….. 21
5. Zagadnienie klasyfikacji
6. Wykorzystanie sieci neuronowych

Rozpoznawanie obrazów …….. 24
Rozpoznawanie mowy…….. 24
Analiza sygnalów…….. 25
Prognozowanie…….. 25
Sterowanie …….. 25
Projektowanie…….. 25
6.1. Zastosowanie w diagnostyce medycznej……… 26
Termografia – jedna z technik diagnostyki obrazowej…….. 26
Rak endometrium – blony sluzowej macicy…….. 26
6.2. Zastosowanie w medycynie weterynaryjnej…….. 26
Identyfikacja poziomu zawartosci tluszczu w tkance miesniowej…….. 26
7. Koputerowe widzenie …….. 27
7.1. Charakterystyka …….. 27
7.2. Akwizycja obrazu …….. 30
7.3. Przetworniki obrazowe optyczno elektryczne …….. 32
7.4. Cyfrowa prezentacja obrazów …….. 32
7.5. Przetwarzanie wstepne obrazu cyfrowego …….. 33
7.6. Analiza obrazu …….. 34
7.7. Rozpoznawanie obrazu …….. 36
8. Inzynieria oprogramowania
8.1. Wprowadzenie…….. 37
8.2. Dziedzina problemowa…….. 37
8.3. Zastosowane technologie …….. 38
Microsoft Visual Studnio 2010…….. 38
Statistica 7.1 …….. 38
Visual Paradigm for UML 8.0 …….. 39
8.4. Cykl wytwarzania oprogramowania …….. 40
Wprowadzenie…….. 40
Modele cyklu zycia oprogramowania…….. 40
Model kaskadowy…….. 40
Prototypowanie …….. 41
Programowanie odkrywcze…….. 41
Testowanie systemu…….. 41
Realizacja przyrostowa …….. 42
Montaz z gotowych elementów …….. 42
Model spiralny …….. 42
8.5. Modelowanie obiektowe w notacji UML …….. 43
Wprowadzenie …….. 43
Diagramy podstawowe …….. 43
Diagramy dynamiczne …….. 44
Diagramy interakcji …….. 44
Diagramy implementacyjne…….. 44
9. Cel i zakres pracy
10. Metodyka

10.1. Wymagania funkcjonalne …….. 45
10.2. Projektowanie programu …….. 52
11. System informacyjny 'USG Recognizer’

11.1. Implementacja aplikacji…….. 58
11.2. Opis glównych funkcji programu …….. 58
11.3. Okno glówne programu …….. 58
11.4. Kadrowanie zdjecia …….. 59
11.5. Binaryzacja z progiem …….. 59
11.6. Usuwanie 'szumów’ oraz obliczenia …….. 60
11.7. Eksport zebranych danych do pliku CSV …….. 60
12. Podsumowanie i wnioski 62
12.1. Propozycje dalszego rozwoju aplikacji…….. 62
13. Spis ilustracji …….. 63
14. Spis tabel …….. 64
15. Cytowane prace …….. 65


Oceń