Niepowodzenia szkolne dzieci z rodzin o wysokim statusię majatkowym i społecznym.

 


Wstęp………5

Rozdzial I
Srodowisko wychowawcze rodziny a niepowodzenia szkolne dziecka.

1.1. Definicja i funkcje rodziny………7
1.2. Sytuacja wspólczesnej rodziny………16
1.3. Style wychowania w rodzinie i postawy rodzicielskie wobec dzieci………23
1.4. Charakterystyka szkolnych niepowodzen uczniów……… .35
1.5. Przyczyny i przejawy niepowodzen szkolnych………42
1.6. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów………56


Rozdzial II
Podstawy metodologiczne badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan………66
2.2. Problemy i hipotezy badawcze………67
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………71
2.4. Teren, przebieg i organizacja badan………76
2.5. Charakterystyka badanej populacji………77


Rozdzial III
Niepowodzenia szkolne dzieci z rodzin o wysokim statusię majatkowym i społecznym w świetle badan wlasnych.

3.1. Funkcjonowanie dzieci w grupie rówiesniczej………81
3.2. Problemy wychowawcze sprawiane przez uczniów………87
3.3. Przejawy i przyczyny niepowodzen szkolnych ………96
3.4. Stosunek rodziców do niepowodzen szkolnych dzieci………102


Wnioski z badan………107
Zakończenie………110
Bibliografia………113
Spis tabel i wykresów………117
Aneks………119


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>