Niepowodzenia szkolne uczniów na podstawie filmu w rezyserii Aamir’a Khan’a „Gwiazdy na Ziemi”


Wstęp

Rozdzial I
Teoretyczne ujecie zagadnien dotyczacych niepowodzen szkolnych

1.1. Pojecie niepowodzen szkolnych
1.2. Przyczyny niepowodzen szkolnych
1.2.1. Czynniki spoleczno – ekonomiczne
1.2.2. Czynniki biopsychiczne
1.2.3. Czynniki pedagogiczne
1.3. Skutki niepowodzen szkolnych
1.4. Sposoby zapobiegania niepowodzeniom szkolnym

Rozdzial II
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

2.1. Cel i przedmiot badan
2.2. Problem glówny i problemy szczególowe
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze
2.4. Przebieg i organizacja badan wlasnych

Rozdzial III
Analiza filmu

3.1. Pojecie filmu i gatunki filmowe
3.2. Musical, jako rodzaj sztuki filmowej
3.3. Analiza tresci filmu „Gwiazdy na Ziemi”

Rozdzial IV
Pedagogiczne znaczenie filmu „Gwiazdy na Ziemi”

4.1. Problem dysleksji poruszany w filmie jako przyczyna niepowodzen szkolnych
4.2. Rola nauczyciela ukazana w filmie

Rozdzial V
Analiza i interpretacja badan wlasnych

5.1. Charakterystyka srodowiska lokalnego i badanej zbiorowosci
5.2. Spoleczno – demograficzne cechy badanej zbiorowosci
5.3. Wystepowanie przyczyn oraz trudnosci w nauce
5.4. Przedmioty i czynnosci dotyczace uczenia sprawiajace uczniom trudnosci
5.5. Sposoby radzenia sobie uczniów z niepowodzeniami szkolnymi
5.6. Obawy uczniów zwiazane z niepowodzeniami szkolnymi
5.7. Wpływ nauczyciela na niepowodzenia w nauce

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Aneks

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>