Niepowodzenia szkolne uczniów w Polsce


Wstęp

Rozdzial I.
Problem niepowodzen szkolnych dzieci w literaturze naukowej.

1.1. Klasyfikacja przyczyn niepowodzen szkolnych uczniów
1.1.1. Ekonomiczno – społeczne przyczyny niepowodzen szkolnych
1.1.2. Biopsychiczne przyczyny niepowodzen szkolnych
1.1.3. Dydaktyczne przyczyny niepowodzen w szkole


Rozdzial II.
Wpływ funkcjonowania rodziny na powodzenia szkolne dzieci.

2.1.Rodzina jako środowisko spoleczno- wychowawcze
2.1.1. Pojecie rodziny w literaturze
2.1.2. Funkcje rodziny
2.2.1 Definicja choroby alkoholowej
2.2.2.Wpływ alkoholizmu rodziców na rozwój ich potomstwa
2.3. Wpływ choroby alkoholowej rodziców na osiagniecia szkolne dzieci
2.4. Wpływ bezrobocia na osiagniecia szkolne dzieci
2.5. Wykluczenie społeczne a niepowodzenia szkolne
2.5.1. Przyczyny marginalizacji
2.5.2. Niepowodzenia szkolne
2.5.3. Odpad szkolny
2.5.4. Drugorocznosc
2.5.5 Syndrom ‚Nieadekwatnych Osiagniec Szkolnych’
2.5.6. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, spowodowanym sytuacja rodziny.


Rozdzial III.
Metodologia badan wlasnych

3.1. Przedmiot i cel badan
3.2. Problemy, badania i zadania badawcze
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze
3.4.Charakterystyka terenu badan i badanej grupy
3.5. Organizacja i przebieg badan


Rozdzial IV.
Wpływ sytuacji rodzinnej dzieci na ich niepowodzenia szkolne w świetle wyników badan wlasnych.

4.1. Charakterystyka najwazniejszych problemów powiatu miechowskiego oraz strategie ich rozwiazywania
4.2. Prezentacja programów wychowawczych w badanych szkolach
4.3. Problemy srodowisk rodzinnych uczniów, jakie napotykaja pedagodzy badanych szkól
4.4. Praca z dzieckiem u którego wystepuja niepowodzenia szkolne
4.5. Podsumowanie i wnioski z badan


Zakończenie
Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>