Niezawislosc sedziowska.

 Wstęp………. 2

Rozdzial 1

Istota zasady niezawislosci sedziowskiej………. 6

Rozdzial 2

Gwarancje ustawowe niezawislosci sedziowskiej ……….24

Rozdzial 3

Gwarancje procesowe niezawislosci sedziowskiej ……….52

Rozdzial 4

Krajowa rada sadownictwa organem stojacym na strazy niezawislosci sedziowskiej ……….61

Rozdzial 5

Zjawisko korupcji -przejawem sprzeniewierzenia się zasadzie niezawislosci sedziowskiej ……….70

Zakończenie………. 87
Bibliografia………. 92
Wykaz aktów prawnych ……….96
Wyjasnienie skrutów………. 98

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>