Nowe technologie w bankowości. Bankowość internetowa.

4 marca 2019 Wyłączono Przez administrator


Wstęp……….5

Rozdział I
Charakterystyka internetu jako narzędzia współczesnej technologii

1. Historia Internetu……….. 7
2. Historia Internetu w Polsce………. 9
3. Główne właściwości internetu………. 10
4. Rynek elektroniczny we współczesnej gospodarce……….. 11
5. Bank w gospodarce sieciowej ……….14


Rozdział II
Powstanie i rozwój bankowości elektronicznej. Jej narzędzia, proponowane usługi i ich zastosowanie

1. Pojęcie bankowości elektronicznej………. 19
2. Elektroniczne instrumenty płatności………. 22
2. Bankowość terminalowa………. 23
3. Bankowość telefoniczna………. 26
4. Bankowość telewizyjna ……….26
5. Dedykowana bankowość elektroniczna (home banking)………. 27
6. Bankowość internetowa ……….27


Rozdział III
Bezpieczeństwo w bankowości elektronicznej. Korzyści płynące z bankowości internetowej. Bankowość elektroniczna na przykładzie Banku Pekao SA.

1. Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej ……….33
2. Korzyści płynące z bankowości internetowej dla klienta oraz banku……….. 36
Dla klienta ……….37
Dla banku ……….37
3. Systemy obsługi internetowej w polskich bankach……….. 37
4. Główne bariery rozwoju bankowości internetowej w Polsce……….. 39
5. Bankowość elektroniczna na przykładzie banku Pekao SA……….. 40


Zakończenie ……….48
Streszczenie………. 50