Nowe Zarządzanie Publiczne w Polsce

5 marca 2019 Wyłączono Przez administrator
Instrumenty NZP na przykładzie Polski

Wejście Polski do UE
Zarządzanie strategiczne
Wieloletnie planowanie finansowe
Budżet zadaniowy
Kontrola zarządcza
Systemy zarządzania jakością
Budżet obywatelski (partycypacyjny)
Podsumowanie
Bibliografia