Obowiazki pracodawcy i pracownika.


Wstęp

Rozdzial I
Obowiazki stron stosunku pracy w kodeksię pracy

1.1. Strony stosunku pracy
1.2. Rozumienie pojecia pracownik
1.3 Stosunek pracy


Rozdzial II
Obowiazki pracodawcy w kodeksię pracy

2.1. Zapoznanie pracownika z zakresem jego obowiazków
2.2. Organizacja pracy i zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy
2.3 Prawidlowe wyplacanie wynagrodzenia
2.4. Ulatwienie pracownikowi podnoszenia kwalifikacji zawodowych
2.5. Stosowanie obiektywnego i sprawiedliwego oceniania pracownika
2.6. Prowadzenie dokumentacji


Rozdzial III
Obowiazki pracownika w kodeksię pracy

3.1. Sumienne i staranne wykonywanie pracy
3.2. Przestrzeganie regulaminu pracy i czasu pracy
3.3. Przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz przepisów przeciw pozarowych
3.4. Dbanie o dobro zakladu pracy
3.5. Przestrzeganie tajemnicy okreslonej w odrebnych przepisach
3.6. Przestrzeganie w zakładzie pracy zasad wspólzycia społecznego


Rozdzial IV
Odpowiedzialnosc pracownika i pracodawcy za naruszenie obowiazków

4.1.Odpowiedzialnosc pracownika
4.1.1.Odpowiedzialnosc porzadkowa
4.1.2 Odpowiedzialnosc materialna
4.2. Odpowiedzialnosc pracodawcy za naruszenie obowiazków
4.2 1 Niedopelnienie obowiazków bhp


Zakończenie
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>