Obraz czlowieka doroslego w oczach dziecka dziesiecioletniego.Wstęp …………4

Rozdzial I
Obraz dziecka w oczach doroslego.

1.1. Po co czlowiekowi dziecko ? …………6
1.1.1. Realizacja programu biologicznego………… 7
1.1.2.Realizacja problemu niedoboru…………7
1.1.3. Samorealizacja …………8
2.Przedmiotowe i podmiotowe traktowanie dzieci od starozytnosci po wiek XX
2.1. Definicja przedmiotowego i podmiotowego traktowania………… 10
2.2. Starozytnosc …………11
2.3. Sredniowiecze …………12
2.4. Renesans………… 12
2.5. XIX wiek …………13
3.Dorosly w oczach dziecka jako pierwowzór czlowieczenstwa
3.1. Podmiotowosc jako warunek stawania się czlowiekiem ( o prawach dziecka)………… 13
3.2. Prawa dziecka i Konwencja o Prawach Dziecka …………15
3.2.1. Prawa dziecka w Polsce …………16
3.3. Dziecko autonomiczne, aktywne, kreatywne i kompetentne a jego stosunek do doroslych…………. 17


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

1.Przedmiot i cel badan …………19
2. Problem badawczy …………20
3.Metody, techniki i narzedzia badawcze………… 21
4.Teren badan i próba badawcza …………29
5.Organizacja i przebieg badan…………. 30


Rozdzial III
Analiza wyników badan wlasnych

1.Analiza wyników badania ankietowego …………34
2.Formalna analiza rysunków dzieci …………39


Zakończenie …………41
Bibliografia …………42

Aneks
Spis rysunków………… 44
Spis tabel …………44
Ankieta wzór …………44
Ankiety wypelnione przez respondentów………… 47
Rysunki przedstawiajace osoby dorosle………… 75

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>