Obrzęk płuc pochodzenia kardiogennego. Postepowanie przedszpitalne w praktyce podstawowych zespołów ratownictwa medycznego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp…………3

Rozdział 1
Podstawy teoretyczne i epidemiologia niewydolności serca

1.1.Epidemiologia HF………… 4
1.2. Definicja HF………… 5


Rozdział 2
Patofizjologia, objawy kliniczne i różnicowanie ostrego obrzęku płuc

2.1. Patofizjologia………… 8
2.2. Objawy kliniczne i różnicowanie …………10


Rozdział 3
Postepowanie przedszpitalne w praktyce podstawowych zespołów ratownictwa medycznego

3.1. Badanie podmiotowe………… 12
3.2. Ocena wstępna i badanie przedmiotowe …………15
3.3. Postępowanie wstępne …………17
3.4. Algorytm postępowania w ostrej niewydolności serca………… 18
3.5. Farmakoterapia i medyczne czynności ratunkowe………… 19
3.5.1. Diuretyki pętlowe …………19
3.5.2. Leki opioidowe …………20
3.5.3. Tlenoterapia i wspomaganie oddechu…………. 20
3.5.4. Ocena stanu hemodynamicznego………… 22
3.6. Transport …………24


Podsumowanie …………27
Streszczenie …………28
Piśmiennictwo………… 30
Spis rycin …………33

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF" pobieranie zacznie się automatycznie