Obsługa logistyczna dystrybucji węgla kamiennego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

18 maja 2020 0 Przez administrator

Wstęp………… 5

Rozdział I
Gospodarcze funkcje logistyki

1.1. Przedmiot i cele logistyki ………… 7
1.2. Funkcje logistyki………… 15
1.3. System wsparcia logistycznego………… 23

Rozdział II
Rynek węgla kamiennego w Polsce

2.1. Zasoby i wydobycie węgla kamiennego ………… 30
2.2. Produkty handlowe węgla i jego zużycie………… 37
2.3. Znaczenie węgla w energetyce………… 45
2.4. Prognozy zapotrzebowania krajowego rynku na węgiel kamienny………… 50

Rozdział III
System dystrybucji węgla kamiennego

3.1. Pojęcie i istota dystrybucji………… 54
3.2. Proces dystrybucji węgla kamiennego………… 57
3.3. Kanały dystrybucji węgla………… 62

Rozdział IV
Obsługa logistyczna dystrybucji węgła

4.1. Źródła zaopatrzenia firmy………… 69
4.2. Baza zasobowa………… 72
4.3. Produkty handlowe ………… 74
4.4. Kanały dystrybucji i system wsparcia logistycznego………… 76

Zakończenie………… 84
Bibliografia………… 87
Spis tabel, wykresów i fotografii………… 90

Oceń