Ocena barier rekreacji fizycznej na przykładzie mlodziezy

Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Ogólna charakterystyka barier rekreacji fizycznej

1.1 Definicja i zarys historyczny rekreacji fizycznej ………..8
1.2 Funkcje rekreacji fizycznej ………..15
1.3 Bariery rekreacji fizycznej ………..21
1.4 Opis badan uczestnictwa w rekreacji fizycznej ………..29

Rozdzial 2.
Metodologia prowadzonych badan

2.1 Problematyka badawcza i cel pracy ………..41
2.2 Badana zbiorowosc oraz zastosowane metody ………..42
2.3 Przebieg badan ………..43

Rozdzial 3.
Ocena barier rekreacji fizycznej ………..44

Zakończenie ………..52
Bibliografia ………..55
Aneks ………..57
1.Wzór ankiety ………..57
Spis tabel ………..60
Spis wykresów ………..60
Streszczenie ………..61


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>