Ocena działalności finansowej przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzglednieniem jego plynnosci.


Wstęp………3

Rozdzial I
Podstawowe problemy metodyczne analizy finansowej przedsiębiorstwa.

1.1 Istota analizy i jej miejsce w warunkach gospodarki rynkowej………5
Analiza otoczenia przedsiębiorstwa………7
Ocena warunków………7
1.2 Metody badawcze w analizie finansowej przedsiębiorstwa………9
1.3 Klasyfikacja analiz w przedsiębiorstwie………14
1.4 Źródła informacji niezbednych do analizy finansowej………18

Rozdzial II
Analiza sytuacji majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa.

2.1 Bilans przedsiębiorstwa………22
2.2 Wstępna analiza bilansu przedsiębiorstwa………25
2.3 Rachunek zysków i strat i jego wstepna analiza………32
2.4 Analiza wskazników plynnosci w ocenie przedsiębiorstwa………36
Wskaznik plynnosci biezacej………38
Wskaznik plynnosci szybkiej………39

Rozdzial III
Badanie sytuacji finansowej spółki ‚ABC’.

3.1Podstawowe informacje o spółce ‚ABC’………43
Analiza sytuacji finansowej zostanie przeprowadzona na przykładzie spółki ‚ABC’. Spólka prowadzi swoja dzialalnosc w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sadowego. ………43
Działalność gospodarcza podmiotu skoncentrowana jest na produkcji i sprzedaży mebli kuchennych. W poczatkowym okresie działalności spólka zajmowala się hurtowa sprzedaza plyt meblowych oraz swiadczeniem usług ciecia plyt na elementy meblowe i ich okleinowaniu……….43
3.2 Ocena sytuacji majatkowej i finansowej spólki………45
3.3 Analiza plynnosci finansowej spólki………53

Rok………57
Aktywa………57
Rachunek zysków i strat………58
Rok………58
Wnioski koncowe………59
Spis rysunków………61
Spis tabel………61
Spia wykresów………62
Spis zalaczników………62
Bibliografia………63


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>