Ocena efektywności społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce na podstawie banków notowanych na RESPECT Index

Wstęp……….3

Rozdział I
Teoretyczne aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu
      1.1. CSR i jego historia ……….4
1.2. Rozszerzenie definicji CSR ……….10
1.3. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element wizerunku………. 16
1.4. Kontrowersje nad słusznością założeń CSR ……….21

Rozdział II
Istota i działalność RESPECT Index w Polsce
      2.1. Działalność Giełdy Papierów Wartościowych w Polsce………. 24
2.2. Respect Index – istota i działalność w Polsce oraz metodologia oceny spółek………. 32

Rozdział III
Analiza działań z zakresu CSR Banku Zachodniego WBK S.A notowanego na Respect Index
      3.1. Charakterystyka banku ……….39
3.2. Misja banku ……….43
3.3. Założenia CSR w działalności banku………. 45
3.4. Ocena efektywności działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu na podstawie raportów CSR………. 48

Zakończenie………. 53
Literatura ……….54
Spis rysunków i tabel………. 57

Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,