Ocena gospodarowania przychodami i wydatkami Funduszu Ubezpieczen Spolecznych w Polsce w latach 2008-2012

Streszczenie………..5

Wstęp……….. 7

Rozdzial 1.
Przeglad pismiennictwa

1.1. Podstawowe zagadnienia z zakresu Funduszu Ubezpieczen Spolecznych……….. 8
1.2. Źródła finansowania działalności FUS ………..22
1.3. Prawne możliwości rozdysponowania środków finansowych z FUS……….. 26


Rozdzial 2.
Zalozenia metodyczne badan

2.1. Cel, hipoteza, pytania badawcze……….. 29
2.2. Zakres badan i źródła informacji……….. 29
2.3. Metody i techniki badawcze……….. 30


Rozdzial 3.
Wyniki badan wlasnych

3.1. Analiza wstepna bilansu Funduszu Ubezpieczen Spolecznych……….. 34
3.2. Analiza przychodów Funduszu Ubezpieczen Spolecznych……….. 45
3.3. Analiza wydatków Funduszu Ubezpieczen Spolecznych ………..48
3.4. Ocena wskaznikowa FUS……….. 53


Wnioski ………..60
Pismiennictwo……….. 62
Akty prawne……….. 64
Spis tabel ………..65
Spis rysunków ………..66