Ocena inwestowania w obligacje skarbowe i korporacyjne Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

22 lutego 2023 0 Przez administrator


Wstęp………… 3

Rozdział I
Obligacje jako źródło finansowania

1.1. Pojęcie i istota obligacji …………5
1.2. Klasyfikacja i rodzaje obligacji …………9
1.2.1. Klasyfikacja obligacji………… 9
1.2.1 Obligacje korporacyjne …………13
1.2.2 Obligacje skarbowe …………17
1.2.3. Zasady emisji obligacji………… 20
1.3. Rynek obligacji w Polsce………… 25
1.3.1. Rodzaje rynków …………28
1.4. Ryzyko związane z obligacjami …………31

Rozdział II
Metodologia badań własnych

2.1. Przedmiot i cel badań …………34
2.2. Problemy i hipotezy badawcze………… 35
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze …………37
2.4. Obszar prowadzonych badań………… 42

Rozdział III
Obligacje jako źródło inwestycji – ocena i analiza

3.1. Ocena rentowności obligacji na przykładzie …………44
3.2. Porównanie wyników inwestycji do innych modeli inwestycyjnych………… 49
3.3. Analiza wyników funduszy inwestujących w obligacje………… 51
3.4. Wnioski 54

Zakończenie …………57
Bibliografia………… 59
Spis tabel, wykresów, rysunków, wzorów …………62

Oceń