Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa XYZ sp. z o.o. wybrane aspekty 4.29/5 (52)


Wstęp.

Rozdzial I.
Zakres i cele analizy finansowej

1.1 Pojecie i znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi………… 5
1.2 Rodzaje i metody analizy finansowej …………7
1.3 Sprawozdawczość finansowa jako źródłoinformacji o firmie …………10
1.3.1 Analiza bilansu …………12
1.3.2 Analiza rachunku zysków i strat …………17


Rozdzial II.
Charakterystyka grupy XYZ SP. Z O. O.

2.1 Rys historyczny oraz przedmiot działalnosci………… 22
2.2 Rynek kolejowy w Polsce…………27
2.3 Wpływ kryzysu gospodarczego na swiatowe rynki kolejowe………… 30


Rozdzial III.
Ocena kondycji finansowej XYZ SP. z o.o

3.1 Metoda wskaznikowa jako istotny element analizy finansowej………… 33
3.2 Charakterystyka wybranych wskazników finansowych………… 36
3.3 Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa XYZ …………42


Zakończenie …………52
Bibliografia………… 54
Spis tabel …………57
Spis rysunków …………57
Spis wykresów………… 57


Oceń