Ocena leasingu i kredytu bankowego pod kątem finansowania działalności sektora MŚP

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp………..3

Rozdział 1
Warunki funkcjonowania MŚP w Polsce

1.1. Małe i średnie przedsiębiorstwa – zagadnienia ogólne……….. 5
1.2. Klasyfikacja małych i średnich przedsiębiorstw………… 11
1.3. Znaczenie MŚP w gospodarce krajowej ………..14
1.4. Bariery i szanse rozwoju sektora MŚP w Polsce………… 17


Rozdział 2
Źródła finansowania sektora MŚP

2.1. Pojęcie i formy finansowania………… 23
2.2. Kredyt bankowy, jako źródło finansowania działalności MŚP………… 26
2.3. Finansowanie działalności kapitałem własnym………… 31
2.4. Pozostałe źródła finansowania sektora MŚP…………. 35


Rozdział 3
Wprowadzenie do problematyki leasingu

3.1. Umowa leasingowa – istota zagadnienia…………. 40
3.2. Rodzaje leasingu…………. 43
3.3. Leasing w księgach rachunkowych…………. 48
3.4. Transakcje leasingowe w Polsce…………. 53


Rozdział 4
Porównanie leasingu z kredytem bankowym jako sposobu finansowania środka trwałego

4.1. Badanie i ocena wybranych ofert leasingowych…………. 55
4.2. Analiza porównawcza wybranych ofert kredytów bankowych………… 57
4.3. Leasing a kredyt- zestawienie………… 59
4.4. Wnioski z przeprowadzonej analizy………… 65


Zakończenie …………68
Bibliografia………… 70
Spis tabel, wykresów i rysunków …………76