Ocena poziomu aktywności ruchowej kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi 5/5 (8)

10 lutego 2020 Off Przez administrator

1. Wstęp……. 5

1.1. Etiologia i epidemiologia raka piersi …….5
1.2. Następstwa leczenia raka piersi …….6
1.3. Wpływ aktywności fizycznej na organizm……. 7
1.4. Aktywność ruchowa w chorobie nowotworowej……. 8


2. Cel pracy …….12

3. Materiał i metody
3.1. Grupa badana……. 13
3.2. Metody badań …….14
3.3. Analiza statystyczna …….14


4. Wyniki

4.1. Porównanie międzygrupowe……. 15
4.2. Korelacje……. 23


5. Dyskusja……. 26

Wnioski …….32
Streszczenie……. 33
Summary …….34
Piśmiennictwo……. 35
Załączniki …….39

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram" ukaże się na dole strony " Pobierz PDF" jak poniżej.