Ocena rentowności spółek branży logistycznej notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Temat, spis treści, plan pracy.

Wstęp………4

Rozdział 1
Istota i znaczenie analizy rentowności spółki 

1.1. Pojęcie analizy rentowności ………6
1.2. Rola analizy rentowności w analizie finansowej……… 9
1.3. Sprawozdawczość finansowa – źródło informacji do oceny rentowności spółki ………11

Rozdział 2
Branża logistyczna w Polsce
2.1. Pojęcie, rola i znaczenie branży logistycznej ………15
2.2. Stan obecny rynku branży logistycznej ………17
2.3. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju branży……… 24

Rozdział 3
Ocena rentowności spółek branży logistycznej
3.1. Charakterystyka badanych podmiotów ………33
3.2. Rentowność badanych spółek w świetle literatury ………36
3.3. Obecny stan badanych spółek i prognozy……… 40

Zakończenie……… 45
Bibliografia ………47
Spis tabel ………51
Spis wykresów……… 52Odblokuj, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.