Ocena ryzka zawodowego policjanta


Wstęp

Rozdzial 1
Teoretyczne podstawy oceny ryzyka zawodowego

1.1. Pojecie ‚ryzyko zawodowe’
1.2. Unormowania prawne dotyczace oceny ryzyka zawodowego w Unii Europejskiej
1.3. Unormowania prawne dotyczace oceny ryzyka zawodowego w Polsce
1.4. Metody oceny ryzyka zawodowego
1.4.1. Wstępna analiza zagrozen – PHA ( Preliminary Hazard Analysis)
1.4.2. Matryca ryzyka (wg normy PN-N-18002) wg skali pieciostopniowej
1.4.3. Wskaznik ryzyka -; Metoda RISK SCORE
1.4.4. Metoda 5 kroków


Rozdzial 2
Zagrozenia na stanowisku pracy policjanta

2.1. Pojecie zagrozenia, klasyfikacja i skutki zagrozen
2.2. Zagrozenia na stanowisku pracy policjanta
2.2.1. Podstawowe zagrozenia na stanowisku policjanta
2.2.2. Identyfikacja zagrozen na stanowisku pracy policjanta
2.2.3. Karta pomiaru ryzyka zawodowego policjanta
2.2.4. Karta pomiaru ryzyka zawodowego policjanta


Rozdzial 3
Charakterystyka zawodu policjanta

3.1. Charakterystyka stanowiska pracy
3.2. Kto to jest policjant?
3.3. Zagrozenia zwiazane z zawodem policjanta
3.4 Czynniki srodowiska pracy zwiazane z wykonywanym zawodem oraz ich mozliwe skutki dla zdrowia


Rozdzial 4
Karta Oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy policjanta

4.1. Pojecie karta oceny ryzyka zawodowego
4.2. Planowanie dzialan wynikajacych z oceny ryzka zawodowego
4.3. Karta Oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy policjanta


Podsumowanie
Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>