Ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w [duza rafineria paliwowa]

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.



1. Wstęp ………..3

1.1 Uzasadnienie wyboru tematu ………. 3
1.2 Cel i zakres pracy ………. 4


2. Analiza literatury tematu ………. 5

2.1 Ryzyko zawodowe ………. 5
2.2 Unormowania prawne z zakresu ryzyka zawodowego ………. 5
2.3 Procedura oceny ryzyka zawodowego………. 8
2.4 Metody oceny ryzyka zawodowego ……….12
2.4.1 Metoda matrycy ryzyka wedlug normy PN-N-18002:2011……….13
2.4.2 Metoda matrycy ryzyka wedlug BS 8800……….15
2.4.3 Metoda RISK SCORE……….17
2.4.4 Metoda JSA – Job Safety Analysis……….18
2.4.5 Metoda Wskaznik Ryzyka WPR……….19
2.4.6 Metoda Analizy skutków i przyczyn bledów FMEA ……..20
2.4.7 Metoda pieciu kroków – Five Steps to risk assessment ………. 21
2.4.8 Metoda PHA – wstepna analiza zagrozen ………. 21


3. Charakterystyka obiektu badan

3.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa……….23
4. Ocena ryzyka zawodowego ……….25
4.1 Charakterystyka stanowiska, identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Inspektora ds. Ochrony Środowiska ……….. 25
4.2 Charakterystyka stanowiska, identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku aparatowego……….46
4.3 Charakterystyka stanowiska, identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku mechanika sprzetu ratowniczego……….71
5. Wnioski ……….83


Podsumowanie ……….83
Literatura ……….85
Spis tabel ……….85

ďťż

Aby pobrać materiał, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 75550

Wpisz otrzymany kod:

Koszt 5 PLN netto (6,15 PLN z VAT)