Ocena sposobu żywienia grupy piłkarzy trenujących wyczynowo na terenie miasta X Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

13 października 2020 0 Przez administrator

I. Wstęp

1. Charakterystyka piłki nożnej ……….4
2. Zalecenia żywieniowe dla piłkarzy nożnych………. 6
3. Piramida żywienia dla sportowców………. 9


II. Cel pracy ……….12

III. Materiał i metody badań………. 13

IV. Wyniki badań

1. Zwyczaje i nawyki żywieniowe piłkarzy nożnych ……….16
2. Zachowania piłkarzy nożnych związane z żywieniowym wspomaganiem wysiłku fizycznego ……….28
3. Częstość spożycia wybranych grup żywności ……….36
3.1. Częstość spożycia grup żywności o potencjalnie korzystnym wpływie na zdrowie………. 36
3.2. Częstość spożycia grup żywności o niekorzystnym wpływie na zdrowie………. 41


V. Dyskusja………. 49

VI. Wnioski………. 58

Piśmiennictwo………. 59
Streszczenie………. 63
Aneks………. 64
Spis tabel ……….70
Spis rycin………. 71

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie