Ocena sposobu żywienia i aktywności fizycznej kobiet w wieku 35-45 lat Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 listopada 2021 0 Przez administrator


1. Wstęp……… 4

1.1. Znaczenie stylu życia dla zachowania zdrowia ………7
1.2. Uwarunkowania zdrowia kobiet w wieku 35-45……… 11
1.3. Konsekwencje zdrowotne nieprawidłowego stylu życia……… 16

2. Cel badań……… 21

3. Materiał i metody badań
3.1. Materiał ………22
3.2. Metody badań ………23

4. Wyniki

4.1. Charakterystyka badanych grup kobiet……… 24
4.2. Wyniki przeprowadzonego badania……… 28

5. Dyskusja……… 55

6. Wnioski ………61
Zakończenie……… 62
Piśmiennictwo……… 63
Aneks ………67

Oceń