Ocena sposobu żywienia osób w wieku podeszłym zamieszkałych w DPS w Krakowie. 4.28/5 (25)

2 marca 2019 Off Przez administrator


Rozdział 1

Wstęp………… 5


Rozdział 2

Teoretyczne wprowadzenie w problematykę badawczą.
2.1.1 Pojęcie starości………… 7
2.1.2 Rozróżnicowanie etapów starości …………8
2.1.3 Sytuacja demograficzna w Polsce i na świecie …………10
2.1.4 Przyczyny starzenia się organizmu………… 11
2.1.4.1 Teoria starzenia replikacyjnego …………12
2.1.4.2 Teoria telomerowa …………12
2.1.4.3 Teoria wolnorodnikowa…………13
2.1.4.4Teoria tempa życia………… 14
2.1.5 Choroby wieku podeszłego………… 14
2.1.5.1 Choroba Parkinsona …………14
2.1.5.2 Nadciśnienie tętnicze …………16
2.1.5.3 Miażdżyca …………17
2.1.5.4 Biegunka………… 17
2.1.5.5 Cukrzyca …………18
2.1.5.6 Choroba zwyrodnieniowa stawów………… 21
2.1.5.7 Niedożywienie …………22
2.1.6 Zmiany zanikowe przewodu pokarmowego wywierające zasadniczy wpływ na procesy przyjmowania pokarmu, trawienie, wchłanianie i przyswajanie składników pokarmowych………… 24
2.2 Zasady racjonalnego żywienia osób w wieku podeszłym………… 27
2.2.1 Piramida żywienia dla osób w wieku podeszłym…………. 27
2.2.2 Zapotrzebowanie na poszczególne składniki odżywcze w diecie u osób starszych………… 32
2.2.3 Rola wody w procesie starzenia się organizmu………… 35
2.2.4 Modelowe racje pokarmowe wyrażone w produktach …………36

Rozdział 3

Cel pracy.
3.1 Cel główny …………39


Rozdział 4.

Materiały i metody …………41
4.1 Analiza statystyczna………… 43


Rozdział 4

Wyniki
5.1 Charakterystyka badanej populacji…………. 44
5.2 Ocena sposobu żywienia …………51
5.3 Charakterystyka preferencji pokarmowych badanych kobiet i mężczyzn…………. 57
5.4 Parametry demograficzne a preferencje żywieniowe …………61
5.4.1 Związek między wykształceniem a preferencjami żywieniowymi………… 61
5.4.2 Związek między miejscem zamieszkania a preferencjami żywieniowymi …………64


Rozdział 6

Dyskusja …………69
6.1 Weryfikacja hipotez………… 80


Wnioski …………82
Streszczenie………… 83
Abstract …………84
Bibliografia …………85
Aneks (formularze, ankiety, wydruki analiz………… 89

Oceń