Ocena stanu wdrozenia zasad odpowiedzialności społecznej w BHP na przykładzie firmy XYZ.

Streszczenie……….4
Czesc teoretyczna………. 5
Wstęp………. 5

1. Spoleczna odpowiedzialnosc w biznesie

1.1. Wspólczesna definicja odpowiedzialnosci biznesu ……….7
1.2. Ewolucja społecznej odpowiedzialnosci biznesu………. 13
1.3. CSR w normalizacji ISO 26000 i SA 8000………. 19
1.3.1. International Organization for Standarization 26000………. 20
1.3.2. Standard SA 8000……….24
1.4. Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu w Polsce………. 29
1.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy jako element odpowiedzialnego biznesu w firmie……….32
Charakterystyka przedsiębiorstwa……….33
1. Opis przedsiębiorstwa……….33
2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa……….34
3. Aktualne działania CSR……….35


Czesc praktyczna.

1. Cel i zakres badan ……….36
2. Metodyka badan ……….36
2.1. Opracowanie list kontrolnych………. 36
2.2. Analiza list kontrolnych……….58
2.3. Przeprowadzenie badan w wybranym obszarze……….60


3. Wyniki badan……….60
4. Analiza wyników ……….60

Literatura………61

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>