Ocena wiedzy mieszkańców Warmii i Mazur na temat alergicznego nieżytu nosa 4.56/5 (9)

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp……… 4

Rozdział 1
Alergiczny nieżyt nosa

1.1. Podstawy kliniczne alergicznego nieżytu nosa ……… 6
1.2. Epidemiologia, powikłania oraz aspekty ekonomiczne alergicznego nieżytu nosa. ……… 8
1.3. Patofizjologia alergicznego nieżytu nosa ……… 10

Rozdział 2
Diagnostyka kliniczna

2.1. Badania podmiotowe i przedmiotowe w chorobach alergicznych i autoimmunologicznych ……… 13
2.2. Rozpoznanie objawów i badania fizykalne w alergologii i immunologii klinicznej. 15
2.3. Badania diagnostyczne – zasady diagnostyki różnicowej w oparciu o interpretację wyników badań dodatkowych oraz omówienie metod i sposobów leczenia chorób alergicznych i autoimmunologicznych……… 17

Rozdział 3
Leczenie alergii i alergicznego nieżytu nosa

3.1. Najważniejsze grupy leków stosowane w alergologii……… 20
3.2. Terapia alergologiczna i zabiegi wspomagające ……… 25
3.3. Edukacja, samo leczenie i profilaktyka antyalergiczna……… 28

Rozdział 4
Materiał i metody badań

4.1. Cel i przedmiot badania……… 31
4.2. Problem badawczy……… 32
4.3. Hipotezy badania ……… 32
4.4. Metody i techniki badania ……… 32
4.5. Organizacja badań własnych ……… 33

Rozdział 5
Wyniki badań własnych

5.1. Charakterystyka grupy badawczej……… 34
5.2. Omówienie wyników……… 37

Dyskusja……… 51
Wnioski i podsumowanie……… 52
Streszczenie ……… 53
Abstrakt……… 54
Ankieta ……… 55
Piśmiennictwo ……… 60
Spis tabel ……… 63
Spis rycin……… 64
Spis wykresów……… 65

Oceń