Ocena wytrzymalosci plywackiej zolnierzy


Wstęp ………..3

Rozdzial I
Historia plywania

1.1.Rozwój plywania od starozytnosci do XIX wieku………… 4
1.2.Poczatek i rozwój plywania sportowego……….. 10
1.3. Historia techniki plywania ………..14

Rozdzial II
Wytrzymalosc plywacka w świetle literatury

2.1.Pojecie wytrzymalosci ………..19
2.2. Klasyfikacja wytrzymalosci……….. 20
2.3. Rozwój wytrzymalosci w ontogenezie……….. 22
2.4. Metody kształtowania wytrzymalosci ………..25
2.5. Metody kontroli wytrzymalosci ………..28
2.6. Znaczenie techniki w plywaniu ………..33
2.7. Specjalne uzdolnienia plywackie ………..35

Rozdzial III
Cel badan……….. 37

Rozdzial IV
Material i metody badan ………..38

Rozdzial IV
Wyniki badan i ich omówienie………… 41

Wnioski ………..51
Streszczenie ………..52
Bibliografia ………..53
Spis tabel ………..55
Spis wykresów ………..56
Spis wykresów ………..56


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>