Ocena zdolności kontynuacji działalności jednostki gospodarczej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 lutego 2020 Off Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Geneza i znaczenie założenia kontynuacji działalności

Rozdział II

Założenia kontynuacji działalności w ustawie o rachunkowości

Rozdział III

Kontynuacja działalności w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej 570 oraz US GAAP

Rozdział IV

Rola kierownika oraz biegłego rewidenta w ocenie zdolności do kontynuacji działalności

Rozdział V

Kontynuacja działalności a wycena sprawozdania finansowego

Zakończenie
Bibliografia

Oceń