Ochrona praw czlowieka w systemie Rady Europy.


Wstęp ………. 3

Rozdzial I
Kształtowanie się koncepcji praw czlowieka.

1.1 Tlo historyczne ………. 6
1.2 Pojecie praw czlowieka ………. 8

Rozdzial II
Fundamentalne dokumenty dotyczace ochrony praw czlowieka.

2.1 System uniwersalny ………. 13
2.1.1 Karta Narodów Zjednoczonych ………. 14
2.1.2 Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka ………. 16
2.1.3 Międzynarodowe Pakty Praw Czlowieka ………. 17
2.2 System regionalny ………. 19
2.2.1 Konwencja o ochronie praw czlowieka i podstawowych wolnosci ………. 22
2.2.2 Europejska Karta Spoleczna ………. 24

Rozdzial III
Prawa podlegajace ochronie w ramach Europejskiej Konwencji Praw Czlowieka.

3.1 Ochrona nienaruszalnosci fizycznej i psychicznej jednostki ludzkiej ………. 26
3.1.1 Prawo do zycia ………. 26
3.1.2 Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej ………. 30
3.1.3 Wolnosc od tortur i nieludzkiego traktowania ………. 32
3.1.4 Prawo do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego ………. 34
3.2 Ochrona poszanowania mienia i udzialu w życiu publicznym ………. 37
3.2.1 Prawo do ochrony wlasnosci ………. 38
3.2.2 Poszanowanie zycia prywatnego, rodzinnego i tajemnicy korespondencji………. 40
3.2.3 Wolnosc mysli, sumienia, wyznania ………. 43
3.2.4 Wolnosc zgromadzania się i stowarzyszania się ………. 46

Rozdzial IV
Przestrzeganie praw czlowieka- mechanizmy kontrolne.

4.1 Mozliwosc skladania skarg za naruszenie praw czlowieka ………. 49
4.2 Procedura postępowania w ramach skladania skarg ………. 52

Zakończenie ………. 57
Bibliografia ………. 59

 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>