Ochrona praw kobiet w prawie miedzynarodowym


Rozdzial 1.
Studium podstaw normatywnych ochrony praw kobiet………3

1.Ogólne standardy praw czlowieka………3
1.1. Karta NZ………4
1.2. Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka………5
1.3. Międzynarodowe Pakty Praw Czlowieka………7
2. Standardy europejskie………8
3. Standardy miedzynarodowego prawa humanitarnego………10
4.Rozwój lex specialis w dziedzinie ochrony praw kobiet………13
4.1. Deklaracje i Konwencje w sprawie wyeliminowania dyskryminacji………13
4.2. Standardy zwiazane z ochrona w kontekscie malzenstwa i rodziny………15
4.3. Standardy zwiazane z ochrona praw kobiet w sferze publicznej………17
4.4. Standardy zwiazane z wyzyskiem seksualnym kobiet………18


Rozdzial II.
Rozwój zasady równości plci w korzystaniu z praw czlowieka………20

1. Niedyskryminacja ze wzgledu na plec w świetle orzecznictwa strasburskiego………20
2. Kobieta jako podmiot uprawniony z tytułu praw czlowieka………22
2.1. Kobiety a zagadnienie tzw. pozytywnej dyskryminacji………23


Rozdzial III.
Gwarancje praw kobiet w kontekscie malzenstwa i rodziny oraz zycia seksualnego………27

1. Studium naduzyc wobec kobiet w kontekscie prawa do zawarcia malzenstwa………27
1.1. Standard minimalnego wieku malzenskiego w kontekscie malzenstwa kobiet………27
1.2. Standardy dotyczace obywatelstwa kobiety zameznej………28
1.3. Gwarancje dotyczace nazwiska kobiety zameznej………29
2. Ochrona praw kobiet w kontekscie prokreacji………30
2.1. Planowanie rodziny a prawa kobiet………30
3. Studium zjawisk przemocy wobec kobiet………34
3.1. Przeglad podstaw normatywnych………34
3.2. Handel kobietami i wyzysk prostytucji kobiet………37
3.3. Przemoc wobec kobiet jako metoda prowadzenia wojny………39


Podsumowanie………41
Literatura
Zalacznik

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>