Oczekiwania rodziców wobec przedszkola w gminie XYZ.


Wstęp.

Rozdzial 1.
Charakterystyka przedszkola jako elementu systemu oswiaty.

1.1. Definicja przedszkola.
1.1.1 Typy i rodzaje przedszkola.
1.2. Funkcje i zadania przedszkola.
1.2.1 Podstawa programowa.
1.2.2 Zalozenia programowe.
1.2.3 Cele programu.
1.2.4. Diagnoza osiagniec rozwojowych dziecka.


Rozdzial 2.
Srodowisko przedszkolne i rodzinne, a adaptacja dziecka w przedszkolu.

2.1 Pojecie adaptacji w ujęciu róznych teorii.
2.2 Rodzina jako pierwsze środowisko wychowawcze w przystosowaniu się dziecka do przedszkola.
2.3 Przedszkole jako środowisko wychowawcze.
2.4 Wspólpraca przedszkola z rodzicami.


Rozdzial 3.
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych.

3.1 Przedmiot i cel badan.
3.2 Problematyka badawcza.
3.3 Metody i techniki badawcze.
3.4 Organizacja i przebieg badan. Charakterystyka badanej grupy.
3.5 Charakterystyka badanego terenu.


Rozdzial 4.
Model przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom.

4.1 Wpływ oferty przedszkola na popularnosc placówki.
4.2 Wpływ warunków lokalowych przedszkola na wybór danej placówki.
4.3 Przyjazna atmosfera w przedszkolu, a adaptacja dziecka w placówce.
4.4 Oddzialywanie współpracy przedszkola z rodzicami na efektywniejsza prace z dzieckiem.
4.5 Wpływ organizacji przedszkola na zaufanie rodziców do placówki.


Wnioski.
Zakończenie.
Bibliografia.
Literatura uzupelniajaca.
Spis tabel.
Spis wykresów.
Aneks 1.
Aneks 2.


 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>