Oddzialywania wychowawcze wspólczesnych rodzin uczniów klas I-III.


Wstęp………3

Rozdzial I
Oddzialywania wychowawcze wspólczesnych rodzin uczniów klas I-III w świetle literatury przedmiotu.

1.1 Wyjasnienia terminologiczne………5
1.2 Klasyfikacja i charakterystyka oddzialywan wychowawczych………7
1.3 Charakterystyka i klasyfikacja metod wychowaczych………9


Rozdzial II
Charakterystyka dziecka w mlodszym wieku szkolnym………14

2.1. Rozwój fizyczny dziecka………15
2.2.Rozwój spoleczny i emocjonalny………15
2.3. Rozwój mowy………17


Rozdzial III
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych.

3.1 Cel badan………19
3.2 Problem i problematyka badawcza………19
3.3 Typ badan i hipotezy robocze………21
3.4 Zmienne i wskazniki badawcze………23
3.5 Dobór metod, technik i narzedzi badania……… 26
3.6 Organizacja i teren badan………29


Rozdzial IV
Oddzialywania wychowawcze wspólczesnych rodzin uczniów klas I-III w świetle badan wlasnych.

4.1. Metody wychowawcze we wspólczesnych sytuacjach wychowawczych w rodzinach uczniów klas I-III ………30
4.2. System oddzialywania wychowawczego w rodzinach uczniów klas I-III………34
4.2.1. Stosowanie oddzialywan wychowawczych ………34
4.2.2. Okolicznosci i przyczyny oddzialywan wychowawczych ………34
4.3. Uwarunkowania oddzialywania wychowawczego rodziców uczniów klas I-III………37
4.3.1. Wykształcenie rodziców a stosowanie metod wychowawczych ………37
4.3.2. Plec rodziców a czestotliwosc stosowania metod wychowawczych ………41
4.3.3. Sytuacja materialna, a stosowanie metod wychowawczych ………44
4.3.4 Wielkosc rodziny, a stosowanie metod wychowania ………44
4.4. Typowe bledy rodziców w stosowaniu metod wychowania dzieci w wieku wczesnoszkolnym………50


Wnioski i uogólnienia………53
Bibliografia………55
Spis tabel i wykresów………56
Aneks………57

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>